De catalogus voor De Best Verzorgde Boeken is dit jaar ontworpen door Beukers Scholma en op 29 september j.l. gepresenteerd tijdens de opening van de expositie ‘De Best Verzorgde Boeken 2016’ in het Stedelijk Museum Amsterdam.

In dit boek zijn de 33 bekroonde boeken opgenomen. Aangezien de bekroningen geen onderlinge rangorde kennen, verdienen ze eigenlijk allemaal een plaats op het omslag. Dit principe van gelijkwaardigheid is leidend geweest in het ontwerpproces. Daarom kent deze catalogus 33 uitvoeringen. Iedere winnaar heeft een eigen katern met een foto van het bekroonde boek op de eerste pagina. De katernen wisselen van volgorde, zodat elk boek op zeker moment het eerste katern is en daarmee het omslag van de catalogus vormt.

Bij ieder boek wordt, naast een juryrapport, alle technische gegevens van het bekroonde boek vermeld. Denk aan het noemen van alle betrokkenen bij de totstandkoming van het boek; op welk materiaal er gedrukt is; welke lettertypen zijn gebruikt; welke druk- en bindtechniek is toegepast en overige bijzonderheden. Voor de totstandkoming van deze technische gegevens is De Monsterkamer (Esther Krop) verantwoordelijk. Sinds 2015 help ik Esther Krop met het verzamelen van deze gegevens. Een leerzame, arbeidsintensieve, maar vooral ook leuke klus.

De katernen zijn gedrukt door alle bekroonde drukkers Lenoirschuring, Mullervisual Communication, NPN Drukkers, robstolk®, Tielen, Tienkamp, Unicum by Gianotten, Wilco Boeken en Tijdschriften en Zwaan Printmedia. De catalogus is gebonden door Boekbinderij Patist in samenwerking met Boekbinderij Van Mierlo. Aldoscreen heeft de zeefdruk op snee heeft gemaakt.

Expositie ‘De Best Verzorgde Boeken 2016’
Stedelijk Museum Amsterdam
29 september t/m 29 oktober 2017
www.bestverzorgdeboeken.nl