Grafisch ontwerper en goede vriend Baer Cornet is op 20 maart 2014 in zijn woonplaats Venlo overleden. Hij is 76 jaar geworden.

Na zijn schooltijd op de HBS, met het favoriete vak tekenen, leerde Baer (28 maart 1937) het vak grafisch ontwerpen in 1958 in de praktijk kennen bij Océ-Van der Grinten en vanaf 1963 bij drukkerij Lecturis. In 1970 keerde Baer weer terug bij Océ om zich later als zelfstandig grafisch ontwerper in zijn geliefde Venlo te vestigen. Veertig jaar lang gaf hij het kwartaalblad van Stichting Het Limburgs Landschap vorm, ontwierp prachtige architectuurkalenders voor Océ en typografische kalenders voor Verfindustrie Jac Eyck.

Baers werk valt te typeren als bescheiden: ‘er is meer weggelaten dan toegevoegd’. Hij was een typografisch vormgever in hart en nieren en met een duidelijke voorliefde voor het stramien, de schreefloze letter en het vierkante formaat. Enkele dagen vóór zijn overlijden vroeg Baer me zijn overlijdensdrukwerk vorm te geven. Dit heb ik gedaan, natuurlijk in een vierkant formaat.