Jurriaan Schrofer werd in 1926 geboren in Den Haag en begon, bij toeval, zijn loopbaan als ontwerper eind jaren ’40 als assistent van Dick Elffers. Daarna trad hij in dienst bij drukkerij Meijer te Wormerveer waar hij zich verdiepte in typografie. Later was hij adjunct-directeur bij Total Design en docent op verschillende kunstacademies, waaronder de Amsterdamse Gerrit Rietveld Academie.

Als ontwerper was Schrofer vooral geïnteresseerd in typografie, de leesbaarheid en de ruimtelijkheid van letters en woorden. Hij richtte zich daarbij op mathematische vormen en had een voorliefde voor ordening zonder daarbij het keurslijf van een stramien te willen volgen. ‘Ik ben er altijd van uitgegaan dat een stramien er niet is om de wet te stellen. Die regels maak je om te weten waar je ervan af kan wijken. Als ontwerper ben je aan het ordenen maar ik vind het belangrijk dat de ordening een functie vervult bij wat je overbrengt. Het stramien moet zijn als een ademhaling. Je moet er fluiten, schreeuwen, hijgen mee kunnen uitdrukken. Ze moeten nooit dwangmatig zijn, altijd organisch’ aldus Schrofer.

In maart 2013 verschijnt er bij Unit Editions een boek over de experimentele typografie van Schrofer, met een bijdrage van Frederike Huygen. Huygen omschrijft Schrofer als ‘een computer-designer voordat de computer zijn intrede deed in het vakgebied’.

– – –
Jurriaan Schrofer (1926-1990). Restless typographer
Auteurs: Tony Brook and Adrian Shaughnessy, met een essay van Frederike Huygen
Vormgeving: Spin
Paperback, 15 x 25 cm, 144 pagina’s
Unit Editions, Londen
uniteditions.com
– – –