Het 100-jarig bestaan van erfgoedvereniging Heemschut werd o.a. gevierd met de uitgifte van een velletje van tien postzegels. Het thema van de zegels is het werk van Heemschut, namelijk het behoeden van historisch belangrijke gebouwen, landschapselementen of infrastructurele werken. Zes projecten werden geselecteerd, van Groningen tot Maastricht, en verwierven een plekje op een postzegel. De zegels werden op 22 augustus 2011 op het eeuwfeest gepresenteerd in de Ambassade van de Verenigde Staten in Den Haag. In Collect nr 68 verscheen een verscheen een artikel over het postzegelvel van 100 jaar Heemschut 2011: